Servicii

Etalonarea Instalatiilor tensometrice pentru determinarea sarcinilor pe roti la materialul rulant

Prin etalonare se înţelege ca fiind procesul de comparare a indicaţiilor traductorului de etalonat cu indicaţiile unui traductor etalon, care la rândul său a fost etalonat prin comparaţie cu Etalonul Naţional de Forţe, asigurându-se astfel trasabilitatea unităţii de măsură.

Metoda de etalonare pretabilă la acest tip de traductoare, este una bazată pe comparaţia directă şi se realizează practic prin aplicarea concomitentă a aceleiaşi forţe atât pe traductorul de etalonat cât şi pe traductorul etalon, comparându-se apoi indicaţiile celor două traductoare.

Deoarece principiul de funcţionare al Instalaţiei tensometrice cu traductoare de sarcină se bazează pe conversia unei mărimi analogice într-un semnal digital achiziţionat la rândul lui de sistemul informatic, practic etalonarea se reduce la stabilirea unor corespondenţe logice între valorile semnalului digital oferit de traductorul de etalonat şi cele oferite de traductorul etalon, atât la valoarea “zero” a forţei aplicate cât şi la valoarea nominală a forţei de etalonare. Pe baza acestor corespondenţe se pot calcula unul sau mai mulţi coeficienţi de etalonare, sau se poate determina cu ajutorul regresiei polinomiale de rangul 3, ecuaţia de interpolare a traductorului de etalonat, care se memorează şi cu ajutorul ei se calculează ulterior toate valorile măsurate de respectivul traductor.

 

Etalonarea mijloacelor de masurare a fortei

Avem capacitatea si capabilitatea de a efectua operatii de etalonare pentru orice mijloace de masurare a fortei in intervalul 0,5 kN – 1000 kN, indiferent daca acestea sunt digitale sau simple dinamometre mecanice, cum ar fi:

  • standuri pentru verificarea amortizoarelor
  • standuri pentru verificarea arcurilor
  • standuri pentru verificarea tampoanelor