Despre Noi

Tensometria electro-rezistivă este una din cele mai utilizate tehnici experimentale de măsurare a deformațiilor mici, la suprafața corpurilor supuse unor solicitări.

ADAM EL TENSO este singurul furnizor feroviar autorizat și agrementat în domeniul tensometriei feroviare. Producem, reparăm, întreținem și verificăm instalațiile tensometrice pentru echilibrarea sarcinilor pe roți la materialul rulant.

 

Scurtă prezentare

S.C. ADAM EL TENSO S.R.L. cu sediul în Ungheni jud. Mureş, este o societate cu capital privat înfiinţată în anul 1991 la București de către asociatul unic IANCU ADAM, continuata din anul 2000 de către cei trei fii moștenitori ai inițiatorului, iar din anul 2016 preluată prin cesiunea părților sociale de către asociatul unic MUREȘAN ALEXANDRU, ocazie cu care se mută și sediul.

Societatea are ca obiect principal de activitate tensometria feroviară:

 • construirea instalațiilor tensometrice de echilibrat sarcina pe roți la materialul rulant
 • reparaţia instalațiilor tensometrice de echilibrat sarcina pe roți la materialul rulant
 • întreținerea instalațiilor tensometrice de echilibrat sarcina pe roți la materialul rulant
 • verificarea și etalonarea instalațiilor tensometrice de echilibrat sarcina pe roți la materialul rulant

De la înfiinţare până în prezent, Adam El Tenso a executat peste 30 de instalații noi de echilibrat sarcina pe roti la materialul rulant, a construit peste 500 de traductoare de sarcină noi, a efectuat peste 1000 de verificări periodice și etalonări ale instalațiilor existente.

In acest moment Adam El Tenso deruleaza un program de cercetare privind cantarirea dinamica (in mers) a vagoanelor de cale ferata.

 

Politica în domeniul calității

Pentru S.C. ADAM EL TENSO S.R.L. calitatea este un element fundamental în afaceri. Aceasta înseamnă:

 • Oferirea unor servicii și produse corespunzătoare pentru utilizare
 • Îmbunătățirea continuă a eficienței și eficacității proceselor
 • Desfășurarea tuturor activităților în deplină conformitate cu cerințele clienților, corelate cu normativele și reglementările legale referitoare la produs și la siguranța utilizatorului, precum și cu normele aplicabile aspectelor de mediu

În acest scop vor fi promovate următoarele principii:

 • Identificarea și cunoașterea cerințelor exprimate și implicite ale clienților
 • Declararea calității ca principiu de baza al tuturor activităților organizației, respectând principiul “fă bine de prima dată și de fiecare dată”
 • Stimularea creativității și încurajarea implicării fiecărui angajat în rezolvarea problemelor legate de îmbunătățirea calității
 • Satisfacția clienților noștri = succesul nostru

 

Documente
ISO 9001 : 2008

Domenii certificate: FABRICAREA ȘI ÎNTREȚINEREA INSTALAȚIEI TENSOMETRICE CU TRADUCTOARE DE SARCINA PENTRU DETERMINAREA SARCINILOR PE ROȚI LA MATERIALUL RULANT – C 2790.

Ca o recunoaștere a calității produselor și serviciilor oferite, începând cu data de 16.09.2009 ADAM EL TENSO, a obținut certificarea SR EN ISO 9001:2008 pentru sistemul de management al calității. Certificarea a fost realizata de către OCSM – CM – AFER.
Recunoașterea ISO este rezultatul concentrat al eforturilor departamentelor din cadrul societății noastre pentru definirea și adaptarea procedurilor la standardele ISO 9008.

CertificatOCSM

Certificarea aprobării de model

ADAM EL TENSO a obținut încă din anul 2001 aprobarea de model pentru produsul INSTALȚIE PENTRU DETERMINAREA SARCINII PE ROȚI LA LOCOMOTIVE Tip AET 10 de către BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ.

CertificatMetrologie

Autorizări

Pentru fabricarea INSTALAȚIEI PENTRU DETERMINAREA SARCINII PE ROȚI LA LOCOMOTIVE Tip AET 10, ADAM EL TENSO posedă și o Autorizație a Constructorului de Mijloace de Măsurare.

AutorizatiaConstructorului

În domeniul serviciilor și produselor oferite pentru calea ferata, ADAM EL TENSO este autorizat ca Furnizor Feroviar pentru următoarele servicii feroviare critice din categoria 1A: FABRICAREA ȘI ÎNTREȚINEREA INSTALAȚIILOR TENSOMETRICE CU TRADUCTOARE DE SARCINĂ PENTRU DETERMINAREA SARCINILOR PE ROȚI LA MATERIALUL RULANT MOTOR ȘI REMORCAT.

Autorizatie Furnizor Feroviar

Agremente

In domeniul feroviar deținem agremente tehnice pentru: Revizia Generala Anuala a Instalției Tensometrice cu traductoare de sarcină pentru determinarea sarcinilor pe roți la materialul rulant motor si remorcat.

Agrement Tehnic Feroviar

Omologări

ADAM EL TENSO deține Omologare Tehnica Feroviara pentru INSTALAȚIE TENSOMETRICĂ CU TRADUCTOARE DE SARCINĂ PENTRU DETERMINAREA SARCINILOR PE ROȚI LA MATERIALUL RULANT MOTOR ȘI REMORCAT

CertificatOmologareTehnica